Záruční podmínky

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu.
V případě zjištěných závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat e-mailem nejpozději do třech dnů od převzetí zboží.

Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci
písemnou formou na  info@damirs.cz

Do pěti pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách podle tohoto reklamačního řádu,
prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží.

Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující byl schopen předložit doklad o zaplacení zboží.

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními
předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem,
ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno
nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené neopatrným a hrubým zacházením, chybnou
manipulací či  běžným opotřebením. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

V případě uznání důvodů reklamace vám bude zasláno do 30 dnů zboží opravené nebo nové.

V souladu se zákonem č.367/2000 ze dne 14. září 2000 umožníme nakupujícímu během 14 dnů
od obdržení zboží toto bez udání důvodu vrátit - zboží však musí být odesláno na adresu odesílatele
v původním obalu, kompletní, nepoškozené, v zásilce musí být vložena kopie utržku z dobírkové složenky. Zboží nelze vracet na dobírku.

Úhrada poštovného při výměně zboží nebo reklamaci

V případě, že se zákazník rozhodne zboží vrátit nebo zaslat k výměně či uplatnění reklamace, hradí poštovné zásilky k nám. Poštovné zásilky s vyměněným zbožím a zbožím po uplatnění reklamace hradí www.damirs.cz . V případě neoprávněné reklamace hradí veškeré náklady na poštovné zákazník. Pokud se zákazník rozhodne zboží vrátit bez udání důvodu, hradí náklady na poštovné spojené se zasláním na jeho adresu i zpět.

Pokud zákazník obdržel nesprávné zboží a vrací jej k výměně, poštovné zásilky s vyměněným zbožím hradí www.damirs.cz.

UPOZORNĚNÍ: Vrácené zboží (k reklamaci, výměně, atp.) neposílejte na dobírku! www.damirs.cz si vyhrazuje právo nepřevzít zásilky od zákazníků odeslané na dobírku.


 
0
 
 
© ryté sklo DaMiRS