Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení 
 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě sklo.damirs.cz
  
Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží internetového obchodu sklo.damirs.cz (dále jen prodávající). Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících). 
  
Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka 
 II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy 
  
Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. 
  
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je naplněna, respektive uzavřena v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. 
  
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů registračním formulářem a náležitostí a odsouhlasení obsahu objednávky. 
  
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, či v e-mailu nebo telefonicky. 
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího - pod podmínkou zaplacení kupní ceny - jeho převzetím. 
  
Vyplněním registračního formuláře či odesláním závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech, s daty je zacházeno v souladu se zákonem na ochranu osobních dat č.101/2000 Sb. 
Zároveň jsem si vědom toho, že odpovídám prodávajícímu za případnou škodu, která by mu vznikla v souvislosti s realizací mojí objednávky, pokud bych v ní uvedl nepravdivé údaje. 
  
III. Platební podmínky a expediční lhůty 
  
Veškeré zboží, které je na skladě, je expedováno druhý až pátý den po obdržení objednávky , v případě osobního odběru je domluva individuální. 
  
Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží není momentálně na skladě, nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník informován e-mailem, nebo telefonicky. 
  
Pokud část objednaného zboží buď není momentálně skladem nebo je nutné jeho objednání od výrobce, celou objednávku pozastavíme a zákazníka informujeme o přibližném možném termínu vyřízení celé objednávky. Zákazník nás na základě této informace může požádat o zaslání té části zboží, která je skladem, v rámci lhůty stanovené obchodními podmínkami a zbytku, jakmile bude k dispozici. V tomto případě však zákazník hradí poštovné za obě zásilky. 
  
Uvedené ceny zboží v internetovém obchodě jsou uvedeny včetně DPH. 


Dopravné

Pladba na dobírku do 2000Kč
Česká Pošta (balík do ruky): 160Kč 
DPD: 140Kč

platba přez účet do 2000kč: 
Česká Pošta (balík do ruky)130Kč
DPD: 110Kč

č.účtu pro platbu předem: 182739438/0300
jako variabilní symbol uvádějte číslo objednávky.
 
Při ceně zboží nad 2000kč je pošta po ČR zdarma,
při větším odběru nad 10 000kč je možná individuální sleva dohodou 


Objednané zboží musí být alespoň za 100kč, jinak zboží nebude odesláno, stane-li se tak bude nakupující informován e-mailem.
  
IV. Nedoručené zásilky 
  
Pokud se zásilka vrátí jako nedoručená bez našeho zavinění (pošta adresáta nenašla, nevyrozuměla o uložení zásilky, zákazník zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, ap.), odešleme zákazníkovi zprávu e-mailem s žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit. Odpověď na tuto výzvu očekáváme v termínu 7 dnů od odeslání zprávy. 
  
Jestliže nás zákazník požádá o opětovné odeslání zásilky, doúčtujeme k celkové ceně zásilky poštovné jako při prvním odeslání. 
  
Opětovné odeslání nedoručené zásilky je možné pouze na základě úhrady předem. 
  
Pokud zákazník na naši výzvu v navrženém termínu neodpoví, objednávku stornujeme. V tomto případě bude další nákup zákazníka v eshopu možný pouze po zaplacení zboží předem (převodem nebo složenkou). Jestliže platba proběhne v pořádku, toto platební omezení pro další objednávky zrušíme. 
  
V. Reklamace 
  
Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetové prodejny 
sklo.damirs.cz a právním řádem platným v České republice. 
  
Reklamační řád internetové prodejny je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. 
  
VI. Závěrečná ustanovení 
  
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. 
  
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně poštovného) uvedenou na stránkách ESHOPU, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán. 
  
Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. 
Slevy pro reklamní akce neplatí pro již zlevněné zboží.
 
0
 
 
© ryté sklo DaMiRS